Over ons

Het Culemborgs Kamerkoor (CKK) is opgericht in 1975. Het is een gemengd koor met ongeveer 25 leden. Naast het ‘typische’ en vaak wat minder bekende kamerkoorrepertoire dat het koor vanaf de oprichting zingt, schuwt men het “ijzeren” koorrepertoire niet. Maar er wordt dan wel iets speciaals aan toegevoegd, bijvoorbeeld een nooit  eerder gebruikte instrumentale begeleiding. Of er wordt iets bijzonders aan het programma toegevoegd zoals bij het kerstconcert van 2018: naast de bekende Ceremony of Carols van Benjamin Britten stonden er ook werken uit de kerk-slavische traditie op het programma. In juni 2017 werd de Petite Messe Solennelle van Rossini uitgevoerd in de oorspronkelijk bezetting: koor, solisten, harmonium en piano.

De leden van het koor studeren thuis, repeteren wekelijks en krijgen stemtrainingen, dit alles om een aansprekend niveau te handhaven.  

We streven er naar om twee keer per jaar een concert te geven. Concerten worden aangekondigd in de regionale pers en op het internet. Ook worden flyers verspreid. Ongeveer twee keer per jaar brengt het CKK een digitale nieuwsbrief uit die na verkregen toestemming verstuurd wordt aan belangstellenden.

Behalve de grotere concerten laten we graag van ons horen op gelegenheden als de Open Monumentendag. Actuele informatie over het koor vindt u op deze site of via facebook op www.facebook.com/culemborgskamerkoor.

Bank: IBAN nummer: NL61INGB0008457225 t.n.v. Culemborgs Kamerkoor te Culemborg.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 40156706.  

Delen op social media?